Hvad er ledelse?

De 4 kommunikations-punkter

Oplevelse af sammenhæng

De 3 motivationsfaktorer

Led og gennemfør forandringer med succes

Ledelse og mindset er blandt de bedste kurser i Danmark indenfor forandringsledelse. Du vil kunne skabe følgeskab i forandringsprojekter, når du på dette kursus får forståelse for, at al forandring starter hos dig selv.

På dette kursus får du viden og indsigt der stikker et spadestik dybere, end du sikkert kender til. Vi kommer tæt på opgaverne og projekterne og du vil kunne lede og gennemføre forandringsprocesser til gavn for udvikling og fornyelse i din virksomhed. 


Samarbejdspartner

Et stærkt netværk er en del af succes kriteriet, hvorfor relationsarbejde optager mig. Jeg samarbejder med relationer hvor værdier og kemi matcher. Derfor vil jeg præsentere Jacob Jacobsen fra Flecta Consulting her, da vi har et stærkt samarbejde og supplerer hinandens opgaver, der hvor det giver mening.

Return of investment

Efter endt kursus vil jeres ledere med styrkede ledelsesmæssige kompetencer, i højere grad blive i stand til at skabe det følgeskab fra medarbejderne, der er nødvendigt i et forandrings – og effektiviseringsprojekt. Jeres medarbejdere vil opleve, at trivslen på arbejdspladsen øges og jeres ledere vil opleve, at forandringer implementeres hurtigere, fællesskabet styrkes og at produktiviteten således stiger. Dermed bliver din virksomhed mere konkurrencedygtig.

Øgede kompetencer

 • skabe følgeskab i forandrings- og effektiviseringsprocesser
 • styrke organisationens forandringskompetencer
 • implementere forandringer hurtigere
 • styrke fællesskabet og gøre din virksomhed til en mere attraktiv arbejdsplads
 • gøre læring til en del af virksomhedskulturen
 • øge produktiviteten


Viden og indsigt

 • Den brændende platform
 • Rammerne for din ledelse
 • Værdier
 • Dit læringsfelt
 • Systemer
 • Forforståelser
 • Fiskebensanalyse
 • Kommunikation
 • Motivationstyper
 • Motivation og behov
 • Oplevelse af sammenhæng
 • De 3 motivationsfaktorer
 • Modstand
 • Fra modstand til motivation


Sådan foregår kurset

 • Undervisningen er forankret i et solidt teoretisk fundament, men forløber i en fin balance mellem teori og praksis. Rammerne er fysisk deltagelse og foregår 3 undervisningsdage med en uges interval. Forløbet afsluttes to uger efter sidste undervisningsdag med supervision og vidensdeling.
 • Hoved-fokus ligger ikke på teorien, men i høj grad på at inddrage de erfaringer, dilemmaer og problemstillinger du har og oplever i din arbejdsdag. Der er således god tid til at diskutere disse.
 • Undervejs i forløbet arbejder du med individuelle problemstillinger i dit respektive ledelsesrum. Forløbet afsluttes med en præsentation af dit eget læringsfelt, baseret på en case.
 • Undervisningen er generelt suppleret af individuel coaching.
 • Undervisningsmateriale udleveres printet i mappe.


Målgruppe

Ledelse og mindset henvender sig til topledere, mellemledere, teamledere, værkførere, projektledere, effektiviseringsprojektledere og medarbejdere på ethvert niveau.

Tilmelding til ledelse og mindset

kurset der skaber forandringsparate mindset og succesfulde forandringsprojekter

Fællesskab

Lisbet Rosendahl

Lisbet Rosendahl tilbyder: lederudvikling, konsulentleje, erhvervsnetværk, psykoterapi

Bliv inspireret af nyhedsbreve

Følg mig på SoMe